הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 6.06

יום ו 5.06

יום ה 4.06

יום ד 3.06

יום ג 2.06

יום ב 1.06

יום א 31.05

 
 
6:00

7:00
פילאטיס מכשירים

 

7:00
פילאטיס מכשירים

 

7:00
פילאטיס מכשירים

 

7:00
פילאטיס מכשירים

 
 
7:00

8:00
פילאטיס מכשירים

8:30
נשים בלבד מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

8:00
פילאטיס סמי-פרטי

 

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:00
נשים בלבד מכשירים

8:00
סטודיו שכור

 

8:00
פילאטיס מכשירים

8:00
פילאטיס מכשירים

 

8:00
פילאטיס מכשירים

8:00
פילאטיס סמי-פרטי

 
 
8:00

9:00
פילאטיס מכשירים

9:00
און-ליין כל הרמות

9:30
נשים בלבד מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
פילאטיס מכשירים

9:00
און-ליין כל הרמות

 

9:00
פילאטיס מכשירים

 

9:00
נשים בלבד מכשירים

9:00
שיעור ניסיון

 

9:00
פילאטיס מכשירים

9:15
און-ליין כל הרמות

 
 
9:00

10:00
פילאטיס מכשירים

10:30
פילאטיס מכשירים

 

10:00
פילאטיס מכשירים

 

10:00
נשים בלבד מכשירים

 

10:00
פילאטיס סמי-פרטי

 

10:00
פילאטיס מכשירים

10:00
פילאטיס סמי-פרטי

 

10:00
נשים בלבד מכשירים

 
 
10:00

11:00
פילאטיס מכשירים

11:30
פילאטיס מכשירים

 

11:00
פילאטיס סמי-פרטי

 

11:00
פילאטיס מכשירים

 

11:00
שיעור ניסיון

 

11:00
פילאטיס מכשירים

 
 
11:00

12:00
פילאטיס מכשירים

 

12:00
שיעור ניסיון

 
 
12:00

13:00
פילאטיס מכשירים

 
 
13:00

14:45
פילאטיס סמי-פרטי

 

14:00
סטודיו שכור

 

14:40
פילאטיס סמי-פרטי

 

14:45
פילאטיס סמי-פרטי

 
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:00
פילאטיס מכשירים

 

17:00
פילאטיס מכשירים

 

17:00
פילאטיס מכשירים

 

17:00
פילאטיס מכשירים

 
 
17:00

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

18:00
שיעור ניסיון

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 

18:00
פילאטיס מכשירים

 
 
18:00

19:00
פילאטיס מכשירים

19:00
און-ליין כל הרמות

 

19:00
פילאטיס סמי-פרטי

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
פילאטיס מכשירים

19:00
און-ליין כל הרמות

19:00
פילאטיס סמי-פרטי

 

19:00
פילאטיס מכשירים

 

19:00
נשים בלבד מכשירים

19:00
פילאטיס מכשירים

19:00
און-ליין כל הרמות

 
 
19:00

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

20:00
פילאטיס מכשירים

 

20:00
פילאטיס מכשירים

20:00
שיעור ניסיון

 

20:00
פילאטיס מכשירים

20:00
פילאטיס סמי-פרטי

 

20:00
פילאטיס מכשירים

20:00
פילאטיס סמי-פרטי

 
 
20:00

21:00
נשים בלבד מכשירים

 

21:00
פילאטיס מכשירים

 

21:00
פילאטיס מכשירים

 
 
21:00
 
22:00